23.5 C
Palma

PROPOSTES PER LA’ESTABLIMENT D’PLA DE REDUCCIÓ, LIMITACIÓ I CONTROL DELS ESTABLIMENTS TURÍSTIC I D’OCI AL CENTRE HISTORIC I ALTRES ZONES SOBRESATURADES DE CIUTAT

-

El districte centre de la ciutat juntament amb el barri contigu de Santa Catalina i el Jonquet, que conformen el centre històric de Ciutat, pateixen de forma devastadora els efectes nocius que genera la desmesurada implantació de la indústria turística i de l’oci, de tal forma que desallotja als seus residents habituals i canvia els usos i l’economia dels barris que el conformen.
Mentre Palma ha anat creixent de forma important, el Centre des de 1998 ha perdut 11.000 persones, passant de 33 mil a 22 mil habitants.
Pràcticament, totes les places i passeigs públics del centre estan orientats a l’activitat turística.Els comerços tradicionals i de proximitat han deixat pas a establiments de bars, restaurants, gelateries i botigues de franquícia, també amb productes i preus pensats pels visitants, de tal manera que la qualitat de la vida dels residents perd valor dia a dia.
Paral·lelament altres zones com El Terreno i Son Armadans, sofreixen la degradació que genera un oci nocturn descontrolat, en locals que no compleixen les mínimes condicions per tenir llicència de música fins a altes hores de la matinada ni tampoc de seguretat i violen els dret al descans dels residents.
De tots i totes nosaltres és conegut aquest fenomen de la mercantilització dels centres
històrics de les ciutats, de tal forma que la indústria turística i de l’oci s’apropia del patrimoni històric, dels carrers i places, convertint-los i utilitzant-los com a “parc temàtic” per generar beneficis econòmics, però en contra dels mateixos ciutadans que acaben marxant.
N’hem parlat tant en tantes ocasions que entenem que no cal esplaiar-se més en la descripció del fenomen i el que ara presentem és un pla d’acció que ens encamini cap a la recerca de solucions del greu problema que patim.
Es tracta de repensar la nostra ciutat i generar un altre model que aturi aquest creixement
massiu i desmesurat de la indústria turística i de l’oci només centrat en l’afany de lucre.
Per a fer possible el procés que ens dugui cap a aquest nou model, els veïnats presentem un llistat de mesures de xoc que considerem útils, no tant sols pel centre històric sinó també per altres zones sobresaturades de Ciutat, com és el cas del barri del Terreno i Son Armadams.
Amb aquests objectius hem creat un grup de treball en el marc de la Federació d’Associacions de Veïns de Palma, per tal d’assumir de forma col·lectiva i organitzada el nostre compromís en la defensa dels nostres barris i del conjunt de la ciutat i per impulsar alternatives concretes i viables, amb independència de quina sigui en cada moment la voluntat política de Cort.
La força de la unió Les mesures que plantegem són les següents:

 1. Moratòria d’establiments dirigits a la indústria turística i a l’oci que aturi l’obertura de nous
  negocis d’aquest tipus a tot el centre històric i barris saturats, que freni l’expansió del fenomen mentre no el puguem dimensionar i endreçar, respectant els límits establerts al nou PGOU.
 2. Elaborar un cens i un mapa dels establiments dirigits a la restauració i l’oci, per tal de
  conèixer, dimensionar i avaluar l’impacte del fenomen. Aquest mapa ha de recollir i situar
  bars, restaurants, discoteques, sales de festa, hotels i cases de joc, ja que són aquests els que d’entrada impacten de forma més directa en la qualitat de vida dels ciutadans residents.
  Aquest cens permetria situar sobre un mapa els punts calents pel que fa referència als dos
  aspectes més nocius: l’ocupació dels espais públics i els renous. A partir del qual es podrien
  prioritzar altres accions a dur a terme.
 3. Fer un recull exhaustiu de tota la normativa: lleis, reglaments, ordenances i altres, vigents
  a les diferents àrees municipals i que regulen l’obertura i el funcionament d’aquest tipus
  d’establiments. Un recull de normativa que permeti donar llum i claredat als galimaties de
  l’entrellat normatiu que actualment tenim i que no contribueix en absolut ni a la transparència ni a la coherència de les actuacions institucionals en aquesta matèria. L’objectiu és el d’assolir una normativa clara, útil i fàcilment aplicable.
 4. El cens i mapa d’establiments ens aportarà una informació acurada de la situació, però
  mentre es realitza, en paral·lel, s’ha d’actuar a les zones que, de fet, ja sabem que viuen una situació d’emergència, clarament identificades per les associacions veïnals i els veïnats, que som qui patim els efectes de la saturació i la impunitat amb la qual s’incompleixen les
  ordenances municipals. Així que, de manera inicial, ja es pot elaborar un Pla d’Acció i
  harmonització de la convivència amb la indústria turística a zones residencials. Presentem
  algunes de les iniciatives que considerem urgents aplicar:
  4.1. Inspecció i revisió dels locals amb llicències antigues per veure si estan adequats a les
  normatives actuals, molt especialment quan hi ha traspassos de llicències.
  4.2. Desestimar traspassos de llicències a les zones considerades sobresaturades.
  4.3.Revisió, adequació horària i condicions estructurals d’establiments de sales de festa i
  discoteques a edificis plurifamiliars i entre mitgeres, així com a carrers que no tinguin
  l’amplada adequada.
  Cal elaborar una normativa precisa al respecte: insonorització de qualitat, mesures de
  seguretat, accessibilitat, horaris fins les 23 hores, limitació del nombre de locals d’aquests
  tipus, adequació a les condicions de les finques i de l’entorn, etc.
  És urgent fer una revisió, de manera immediata, dels establiments que en l’actualitat ja
  funcionen, per valorar si compleixen amb els indicadors més elementals pel que fa a seguretat, insonorització, accessibilitat i limitar els horaris fins a les 23 hores.
  4.4. Elaboració d’un protocol especial per atendre les queixes i denúncies telefòniques de
  renous al carrer, així com els abusos d’ocupació de terrasses i que s’elabori un pla de control policial específic en aquests punts amb un seguiment conjunt de veïns i policia.
  4.5. Accelerar el pintat enterra de la senyalització de l’espai autoritzat de les terrasses i tornar a la retirada d’elements estables.
  4.6. Estudiar i aprofundir l’establiment de Plans Zonals, amb la participació activa de les
  Associacions Veïnals afectades, com a sistema d’ordenació bàsic i de caràcter participatiu.
  Aquestes són mesures de xoc i de curt termini, amb les que voldríem que es posés fil a l’agulla i començar a treballar-hi de forma immediata per fer front a la pròxima temporada turística, la qual sembla que es prepara amb força i ganes.
  Volem que l’actual govern municipal demostri el seu interès per solucionar el conflicte entre
  residència i negoci turístic i la seva voluntat per fer realitat el que expressa als seus discursos.
  Es tracta de repensar la nostra ciutat, per generar un altre model socioeconòmic, aturar
  aquest creixement massiu i desmesurat de la indústria turística i de l’oci centrat en l’afany de lucre i protegir i promoure valors culturals i de convivència, propis d’una ciutat democràtica.
  Per la nostra part, volem contribuir a aquests objectius i plantegem la creació d’una TAULA
  CIUTADANA per assolir UN PACTE PER LA CONVIVÈNCIA. També proposem que la TAULA,
  estigui integrada per les diferents parts interessades:
  a.- Els veïnats, a través de la Federació d’Associacions de Veïns de Palma i les Associacions de les zones més afectades que constitueixen la seva comissió de treball sobre el tema.
  b.- Els diferents sectors econòmics concernits, almenys: restauradors, discoteques i sales de festa, sales de joc i oci.
  c.- L’Ajuntament, en concret les Regidories i departaments que intervenen: Govern Interior,
  Policia Local, Hisenda, Model de Ciutat, Sanitat i altres en funció dels temes que es tractin, a més considerem que és molt important que estigui presidida pel Batllia.
  És imprescindible que els diferents Serveis Municipals es coordinin, política, tècnica i
  administrativament, per tal de donar una resposta conjunta, coherent, àgil i eficient per fer
  efectiu i real el PACTE PER LA CONVIVÈNCIA.
  Aquest és un acord que pot ser engrescador pel govern municipal i les entitats veïnals, ara,
  com deia la pel·lícula, necessitem que hi hagi la visió, la intel·ligència i el coratge per envestir-ho.
  Palma, 14 de febrer de 2022

DEIXA UNA RESPOSTA

Si us plau, introdueix el teu comentari!
Introduïu el vostre nom aquí

Entrades recents

has de llegir

Xarxes socials

0SeguidorsSegueix
0SubscriptorsSubscriure